Hubungi kami

Bahasa Inggeris untuk kanak-kanak berusia 8-9 tahun

Dalam darjah 1, kanak-kanak semuda ini pun dapat memahami beberapa aspek proses pendidikan. Untuk darjah tiga, belajar menjadi aktiviti utama mereka. Ia adalah masa terbaik untuk mempelajari bahasa Inggeris di dalam bilik darjah!

Menguruskan tumpuan adalah kunci kejayaan

Untuk pelajaran bahasa Inggeris pra sekolah dan darjah 1 di sekolah rendah kebiasaannya tidak mewujudkan rasa seronok buat mereka atau menarik minat mereka. Secara umumnya, guru sekolah dan tutor memberi tumpuan kepada penguasaan peraturan tatabahasa dan latihan teknik membaca pada masa yang sama di ketika pelajar baru sahaja belajar untuk menguruskan tumpuan mereka dan tumpuan yang sedikit pun memerlukan usaha yang banyak dari mereka.
Program Novakid mempertimbangkan ciri psikologi kanak-kanak berusia 8-9 tahun ini untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran bilik darjah. Ia menggalakkan kanak-kanak untuk belajar dan mengembangkan kemahiran mereka.

video preview
Video
Dengan pelajar di tahap peralihan pra sekolah ini, adalah penting untuk tidak hanya menguasai kemahiran bahasa, tetapi juga untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar.

Mengapa kami mengajar bahasa Inggeris kepada kanak-kanak pada usia 8-9 tahun?

    • Pada usia ini, keupayaan mental kanak-kanak meningkat dengan mendadak, ingatan dan keupayaan kognitif mereka berkembang secara intensif.
    • Maklumat baru mewujudkan minat yang besar.
    • Kanak-kanak sangat suka bergaul dan beremosi.
    • Permainan masih merupakan jenis aktiviti kegemaran. Lebih interaktif permainan tersebut, lebih baik.

Program Permulaan kami dibangunkan untuk pelajar pra sekolah dan darjah 1, yang ingin memulakan atau meneruskan pembelajaran mereka.

DAFTAR LANGGANAN PERCUBAAN

Format Istimewa Kelas

Kami mengambil kira semua ciri-ciri unik pertumbuhan kanak-kanak pada usia 8-9 dan mencipta bahan yang deskriptif dan bervisual yang menimbulkan minat dan reaksi emosi. Tugasan yang diatur dengan jelas termasuk elemen kognitif, pembelajaran dan aktiviti berasaskan permainan. Pendekatan individu, memuji, sokongan dan persekitaran yang mesra - setiap perkara dalam kelas Novakid membantu proses pembelajaran.

Berteraskan Hasil

Program permulaan Novakid termasuk semua struktur tatabahasa dan unit leksikal wajib untuk pelajar berusia 8-9 tahun. Berbanding keadaan bilik kelas biasa, di dalam kelas kami, kanak-kanak memperoleh kemahiran membaca dan tatabahasa melalui bermain, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan guru. Oleh itu, kami mewujudkan keinginan untuk belajar. Pada penghujung kursus, pelajar bersedia untuk lulus dalam peperiksaan Pra-A1 (YLE Starters - Mendengar dan bertutur).