Hubungi kami

Bahasa Inggeris untuk kanak-kanak berusia 10-11 tahun

Usia ini adalah penting untuk pertumbuhan fizikal dan mental kanak-kanak. Mengambil kira semua ciri psikologi khusus pelajar berusia 10-11 tahun telah membantu kami mereka program pendidikan yang sesuai untuk usia ini.

Had Umur

Secara umumnya, kanak-kanak pada usia ini belajar dalam darjah 4, 5 dan 6. Ini bermakna bahawa mereka sedang bersedia untuk sekolah menengah. Peralihan ini boleh memberi kesan yang besar terhadap keyakinan, tingkah laku dan sikap kanak-kanak ini terhadap pembelajaran.
Dari segi biologi, usia ini juga adalah peringkat terakhir sebelum baligh - tahap pertumbuhan baru dengan banyak transformasi kognitif dan proses psikologi mereka.

video preview
Video
Pada usia 10-11 tahun, kanak-kanak sudah mula memahami cara untuk belajar dan apa yang ingin mereka pelajari. Walau bagaimanapun, mereka sangat terdorong oleh rasa ingin tahu dan pengalaman menyeronokkan yang didapati dengan memperoleh pengetahuan.

Ciri-ciri psikologi kanak-kanak berusia 10-11 tahun

    • Menunjukkan minat yang mendalam terhadap pembelajaran, tetapi masih suka untuk bermain permainan.
    • Ingatan tidak sengaja digantikan dengan ingatan sengaja. Kanak-kanak kini boleh memberi tumpuan lebih lama.
    • Kanak-kanak mula belajar secara berdikari, tanpa bimbingan tutor. Mereka boleh melakukan tugasan yang diberikan dengan mudah.
    • Refleksi diri sedang berkembang; kanak-kanak semuda ini pun boleh bergantung kepada pengalaman terdahulu mereka dan menguruskan tindakan dan tingkah laku mereka.

Program Novakid untuk Movers adalah pelajaran dalam talian yang menarik dan menyeronokkan. Semasa pembelajaran ini, pelajar bukan sahaja memperbaiki kemahiran leksikal dan tatabahasa mereka tetapi turut belajar maklumat baru dan subjek sekolah dalam bahasa Inggeris.

DAFTAR LANGGANAN PERCUBAAN

Format istimewa kelas

Program Novakid untuk kanak-kanak sekolah berusia 10 dan 11 tahun mengambil kira semua sifat unik psikologi dan fisiologi usia ini. Rancangan pengajaran kami melibatkan teknik kognitif intuitif untuk mengajar pembinaan tatabahasa dan unit leksikal. Kanak-kanak mempelajari bahan ini melalui perkaitan visual, audio dan kinestetik. Mereka menggunakan bahasa Inggeris bukan sebagai hasil pembelajaran tetapi sebagai alat untuk pembelajaran dan komunikasi lanjutan. Kami melakukan yang terbaik untuk membantu pelajar-pelajar kami dan membina keyakinan diri mereka.

Berteraskan Hasil

Hasilnya, kanak-kanak mempelajari tatabahasa dan kosa kata yang diperlukan mengikut piawai antarabangsa. Mereka boleh berkomunikasi dan bertutur tentang topik yang mereka minati. Pada penghujung kursus, kanak-kanak berusia 10-11 tahun akan bersedia untuk mengambil peperiksaan Cambridge tahap A1 Movers (YLE) (Bertutur, Mendengar, Membaca).