Choose preferred language

Clinton W - Online English teacher for children

ya
Tersedia untuk pelajar baru
15154
Pelajaran yang diajar
ya
Tersedia untuk kelas percubaan
Mengenai diri saya
Hai, nama saya Clinton W. Saya telah mengajar ESL sejak 2011. Saya telah mengajar semua peringkat umur tadika, sekolah rendah, pelajar Universiti, pelanggan korporat, IELTS dan persediaan ujian TOEIC. Saya berkhidmat sebagai guru besar selama 3.5 tahun dan bertanggungjawab ke atas latihan perguruan serta pembangunan kurikulum. Pengalaman luas saya dalam industri ESL membolehkan saya menyesuaikan dan memperibadikan pelajaran dalam kurikulum dan rangka kerja Novakid. Kelas saya dikenali sebagai jenaka dan juga pendidikan. Saya percaya bahawa pembelajaran harus menyeronokkan untuk pelajar dan juga guru. Saya berharap dapat melihat anda di dalam bilik darjah saya di Novakid!
Tags
teacher avatar

Clinton W

map markerSouth Africa
user languagepenutur asli